SAMANTHA J – HOT GYAL ANTHEM – WASHROOM ENTERTAINMENT

SAMANTHA-J-HOT-GYAL-ANTHEM-COVERTitle: Hot Gyal Anthem
Artiste: Samantha J
Genre: Dancehall
Label: Washroom Entertainment download-dancehall-reggae-music